RAČUNOVODSTVO

Nudimo vam računovodstvo po meri: klasično računovodstvo, e-računovodstvo, brezpapirno računovodstvo ali kombinacijo vsega – nabor je širok, izbira pa vaša.

E-POSLOVANJE

Poslujte na moderen način. Vse informacije so vam dostopne kadarkoli in kjerkoli - lahko tudi preko pametnega telefona ali tablice. Vse, kar potrebujete, je internetna povezava.

E-PISARNA

Potni nalogi, izstavljanje predračunov in računov, naročilnice, elektronski arhiv vaših dokumentov ter vse ostalo, kar potrebujete za poslovanje, imate vedno s seboj.

ZADNJE NOVICE

V novo leto v novi podobi!06-Dec-2011

Pozdravljeni! Veseli nas, da vam končno lahko pokažemo našo novo spletno stran, ki smo ..

Spremembe Zakona in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost03-Jan-2011

S 1.1.2011 so stopile v veljavo spremembe Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju zakona o DDV, ki j..

USTANOVITEV S.P. V PETIH KORAKIH

1. določitev sedeža in dejavnosti
2. vpis s.p. v poslovni register Slovenije
3. pošiljanje davčnih podatkov
4. prijava podatkov o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju
5. odprtje transakcijskega računa

KAJ POTREBUJEM ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER?

- predlagan datum vpisa s.p.,
- firma (ime in priimek podjetnika, dodatne sestavine, označba s.p., dejavnost) – primer Računovodsko in poslovno svetovanje, Jan Korenč, s.p.
- skrajšana firma (vsaj ime in priimek podjetnika, označba s.p.) – primer Jan Korenč s.p.
- sedež s.p.
- podatki o podjetniku (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, prebivališče) in zastopniku (isto, če bo zastopnik druga oseba kot je podjetnik)
- dejavnosti podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD - http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4978 ali http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKD)
- izjava podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznostih iz preteklih poslovanj.

KAKO SE VPIŠEM?

Vpis v poslovni register se lahko opravi preko točke VEM (vse na enem mestu) ali z osebnim izletom na AJPES, DURS in ZZZS. Prav zaradi enostavnosti in praktičnosti priporočamo uporabo točke VEM, kar lahko naredite osebno (lokacije VEM točk so na tej povezavi: http://evem.gov.si/evem/infoVstopneTocke.evem - bodite pozorni na zavihke na vrhu tabele s podatki, kjer so razdeljene točke VEM glede na lokacije). Točke VEM financira država in so za podjetnike brezplačne.

Vse postopke registracije lahko izvedete tudi preko portala e-VEM, za kar potrebujete nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov overiteljev SIGOV-CA, SIGEN-CA (za fizične osebe, za zaposlene pri pravnih osebah – dobite ga na upravni enoti in je brezplačen, tule je več informacij: http://www.sigen-ca.si/fizicne_osebe.php), ostali overitelji so še POŠTA®CA, AC-NLB, HALCOM CA FO ali HALCOM CA PO 2.

Na točkah VEM ali portalu e-VEM lahko opravite čisto vse potrebne postopke, vključno z:

  • registracija s.p. (vpis v poslovni register), prijava sprememb in izbris iz registra
  • prijava davčnih podatkov,
  • prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja.

POLN S.P. ALI POPOLDANSKI – ZA LAŽJE ODLOČANJE

Samostojni podjetnik za obveznosti podjetja odgovarja kot fizična oseba z vsem svojim premoženjem. Ločimo samostojnega podjetnika in popoldanskega samostojnega podjetnika.

Poln s.p. je namenjen osebam, ki vso svojo dejavnost opravljajo preko s.p. in so v tem okviru tudi prijavljeni v obvezno zavarovanje za poln delovni čas. »Popoldanski« s.p. pa je primeren za posameznike, ki jim že nekdo drug plačuje prispevke za socialno varnost, to so predvsem: študentje, upokojenci, zaposleni. Pravni status polnega in popoldanskega s.p. je enak in enake so tudi dolžnosti in pravice obeh. Razlika je izključno v plačilu prispevkov za socialno varnost. Ti so pri popoldanskem s.p. nižji kot pri polnem, višina pa je določena glede na status podjetnika v primarnem naslovu socialnega zavarovanja:
- tisti, ki niso zaposleni za poln delovni čas,
- tisti, ki so zaposleni za poln delovni čas ali več (40 ur / teden ali več).

Stroški socialnega varstva za s.p. (polne in popoldanske) se spreminjajo glede na višino minimalne plače in doseženih prihodkov, okvirni zneski pa so:
- za poln s.p. minimalno 280,43 EUR
- za upokojence in tiste, ki so zaposleni za manj kot 40 ur na teden: cca. 130 EUR,
- za študente: cca 130 EUR + dopolnilno zdravstveno zavarovanje cca 25 EUR, torej skupaj cca 154 EUR,
- za zaposlene 40+ ur je trenutni znesek: PIZ 30,33 EUR in pavšal zdravstvo 4,34 EUR, torej skupaj 34,67 EUR.

 

Če vas zanimajo dodatne podrobnosti, kako poteka ustanovitev s.p., nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca ali nas pokličite po telefonu.

Vpišite se na e-novice